GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ
KÜNYE

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Turkish Journal of Security Studies

6 Aylık Bilimsel Hakemli Dergi – ISSN 2148-6166  /  e-ISSN 2757-7716

 

İmtiyaz Sahibi                                : Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü          : Murat GÜNAY, 2. Sınıf Emniyet Müdürü

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet UYSAL, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BALCI, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Resul USUL, Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Alim YILMAZ, Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Ali SONER, Polis Akademisi
Prof. Dr. Birol AKGÜN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Akademisi
Prof. Dr. İbrahim DURSUN, Polis Akademisi
Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, Polis Akademisi
Prof. Dr. Mesut ÖZCAN, Diplomasi Akademisi
Prof. Dr. Murat OKÇU, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Orçun İMGA, Polis Akademisi
Prof. Dr. Sıtkı YILDIZ, Polis Akademisi
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ, Polis Akademisi
Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN, Polis Akademisi
Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Polis Akademisi
Dr. Vince VARİ, Macaristan Ulusal Kamu Üniversitesi


Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, Polis Akademisi, Emekli
Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR, Emeritus, Ankara
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Martha CRENSHAW, Stanford University
Prof. Dr. Musa Mohammed MAHMOUD, National Ribat University
Prof. Dr. Nigel FIELDING, University of Surrey
Prof. Dr. Omar ASHOUR, University of Exeter
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Jaishankar GANAPATHY, Norwegian Police University
Dr. Szabolcs MATYAS, Macaristan Ulusal Kamu Üniversitesi

 

Editör / Editor in Chief: Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK
Alan Editörleri / Field Editors: Dr. Öğretim Üyesi Yakup ŞAHİN ve Dr. Öğretim Üyesi Hakan KIYICI
Yayın Asistanı / Publication Assistant: (Dr. Öğretim Üyesi Orhan ÇİFÇİ
Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor: Öğr. Gör. Durmuş BEYAZIT
İngilizce Dil Editörü / English Language Editor: Öğr. Gör. Zehra Aysun TÜMER
Sekretarya / Secretary: Barış ZAFRAK - Yusuf DENİZ
Tasarım / Design: Erhan ÖRÜN

Her hakkı saklıdır. © Güvenlik Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan bilimsel hakemli ve süreli bir yayındır. Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Polis Akademisinin veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüşlerini ifade etmez. Makaleler sadece dergiye referans verilerek akademik amaçla kullanılabilir. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi'nde (ASOS Index) taranmaktadır.

Yazışma Adresi / For Correspondence: Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Necatibey Cad: 108, 06580 Anıttepe - Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 (312) 462 90 43 E-posta: guvenlikcalismalari@pa.edu.tr

Baskı: Polis Akademisi Başkanlığı Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:218, 06200 Yenimahalle, Ankara Sertifika No: 45724
www.guvenlikcalismalari.pa.edu.tr