GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ
Makale Gönder

Güvenlik Çalışmaları Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde güvenliğe dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alarak kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu çerçevede güvenlik kavramı ile ilişkilendirilen sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır.

Dergi kapsam bakımından güvenlik çalışmaları; polislik çalışmaları; ideolojik, dini motifli ve etnik radikalleşme; terörizm; suç araştırmaları; istihbarat; mali suçlar; siber suçlar; göç ve sınır güvenliği; uyuşturucu ve organize suçlar; insan hakları ile sosyal bilimler dallarındaki çalışmaları içermektedir.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Güvenlik Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen bir makale aynı anda başka dergilere de gönderildiyse akademik etik gereği yayınlanmaz. 

Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve abstract, anahtar kelimeler ve keywords; metin içinde giriş, bölüm başlıkları ve sonuç kısımları ile kaynakçanın yer alması gerekmektedir. Makale yukarıda sayılan tüm unsurları ile birlikte 4000 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Makalelerde yer alan Türkçe ve İngilizce öz ve abstract’ın her birinin 150-250 kelime, anahtar kelime ve keywords’ün 3-7 kelime aralığında olması gerekmektedir.

Makalelerin Güvenlik Çalışmaları Dergisi’nin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen makaleler APA 6.0 atıf sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makalenizi göndermeden Makale Ön Değerlendirme Formu’nu inceleyip Etik ve Telif Devir Sözleşmesi’ni doldurduktan sonra aşağıdaki linki takip ederek makalenizi gönderebilirsiniz. 

Makale göndermek için tıklayınız!